Koło PZW "Pstrąg" w Dukli
Łowisko "KAMIENIEC" - Trzciana koło Dukli

REGULAMIN ŁOWISKA „KAMIENIEC” W TRZCIANIE

 

Gospodarzem łowiska jest – Koło PZW „Pstrąg” w Dukli

Wniesienie składki na łowisko jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu łowiska.

Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb (wpis w rejestrze wyłącznie długopisem nieścieralnym).

 

Uwaga: Każdy wędkarz przed rozpoczęciem wędkowania ma obowiązek:

 • wpisać w rejestrze datę i godzinę rozpoczęcia wędkowania
 • zapoznać się z zasadami obowiązującymi na łowisku
 • dokonanie ponownego wpisu w rejestrze połowów, każdorazowo po zakończonej dobie wędkowania (dotyczy zezwoleń rocznych).

 

Zasady obowiązujące na łowisku:

 1. Informacje wstępne:
  1. łowisko otwarte jest od dnia 19 marca do 30 listopada
  2. połów na sztuczne przynęty lub sztuczna muchę dozwolony jest od dnia 1 maja z zachowaniem 30 m odległości między wędkującymi
  3. zakaz połowu ryb na tarlisku!!!
 2. Obowiązują następujące zakazy:
  1. bezwzględny zakaz używania jakichkolwiek środków pływających!!!
  2. brodzenia i kąpieli
  3. wycinania i niszczenia drzew i krzewów
  4. odgradzania w jakikolwiek sposób zajmowanego stanowiska
  5. mycia czegokolwiek w łowisku
  6. puszczania psów luzem, psy muszą być na smyczy a dodatkowo dla ras niebezpiecznych obowiązuje kaganiec
  7. wypalania i niszczenia traw
  8. połowu ryb gatunków zarybionych – w okresach ustalonych i ogłoszonych przez Gospodarza łowiska
  9. czyszczenia ryb na terenie łowiska i przyległym
  10. przekazywania złowionych ryb osobom trzecim
  11. spinningowania od zmierzchu do świtu (wg danych kalendarzowych)
  12. posiadania na stanowisku więcej niż dwie uzbrojone wędki
  13. chowania i przetrzymywania ryb w samochodach
  14. przebywania na łowisku osób nietrzeźwych i picia alkoholu
 3. Ponadto obowiązuje:
  1. ustawianie namiotów, samochodów i przyczep kempingowych tylko w miejscach do tego przeznaczonych, pod warunkiem posiadania aktualnego zezwolenia na połów ryb i w sposób taki, aby nie przeszkadzały w swobodnym poruszaniu się wzdłuż brzegów łowiska.
  2. poddawaniu się kontroli jednostkom – zgodnie z Ustawą o Rybactwie Śródlądowym, Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i upoważnionym przez uprawnionego do rybactwa.
  3. przestrzeganiu znaków drogowych, informacyjnych oraz ogłoszeń umieszczonych na łowisku i terenie przyległym.
  4. utrzymanie zajmowanego stanowiska w bezwzględnej czystości w promieniu minimum 10 m – bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu, oraz pozostawienie go w bezwzględnej czystości po zakończeniu łowienia.
  5. wędkowanie oraz nęcenie dozwolone wyłącznie z zajmowanego stanowiska.
  6. celem wzajemnego nieprzeszkadzania sobie, nęcenie i zarzucanie zestawów dozwolone tylko w linii prostej
  7. wszystkich przebywających na terenie łowiska obowiązuje zasada zachowania ciszy, spokoju i kultury.
  8. wykonywanie potrzeb fizjologicznych, wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
  9. na wyposażeniu każdego wędkarza obowiązuje posiadanie:
   • podbieraka
   • regulaminowej siatki
   • metra
   • maty
  10. palenie ognisk tylko w miejscach do tego przeznaczonych
 4. Dodatkowe przepisy obowiązujące na łowisku:
  1. zaostrzone wymiary ochronne ryb:
   • Karp – do 35cm i powyżej 55cm
   • Amur – do 50cm i powyżej 75cm
   • JesiotrCAŁKOWITY ZAKAZ ZABIERANIA
   • Lin – 30cm
  2. limit dobowy – łącznie 3 szt. wszystkich gatunków ryb w tym:
   • Szczupak, Pstrąg, Karp2 szt.
   • Amur, Lin1 szt.
  3. Limit miesięczny:
   • Szczupak, Pstrąg – 8 szt.
   • Karp – 12 szt.
  4. pozostałe gatunki ryb limity, wymiary i okresy ochronne zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
  5. złowiona i zatrzymana ryba musi być natychmiast wpisana do Rejestru Połowu – za rybę zatrzymana uważa się rybę, którą wędkarz zaraz po złowieniu uśmiercił lub umieścił w siatce. Ryb z siatki nie wolno wymieniać na inne!!!
 5. Uwagi końcowe:
  • Niestosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu powoduje natychmiastowe zatrzymanie zezwolenia do czasu wyjaśnienia sprawy przez właściwe organy, wyproszenie z łowiska a ponadto odpowiedzialność wynikająca z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym.
  • Wędkarz będący świadkiem łamania obowiązujących na łowisku zasad zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania odpowiedzialnych za łowisko.
  • Gospodarz łowiska nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających na łowisku oraz za ich mienie.
  • Gospodarz łowiska zastrzega sobie:
   • prawo do zmiany niniejszego regulaminu w całości lub w części w zależności od okresowychpotrzeb jak również zamknięcia łowiska (po uzyskaniu zgody Zarządu Okręgu)
   • możliwość ograniczenia poruszania się po drogach dojazdowych w przypadku złych warunków atmosferycznych
   • prawo zamknięcia łowiska dzień przed zawodami wędkarskimi i w ich trakcie.